Capaciteit en vrije plaatsen

Als school in een LOP-gebied volgen wij naar het gewone inschrijvingsdecreet ook de spelregels voor het LOP. De inschrijvingen gebeuren via vastgelegde periodes. (zoals omschreven bij ‘wanneer mag je inschrijven’).

 

Wij werken ook met een dubbele contingentering. Dit wil zeggen dat we streven naar een goede verdeling tussen indicator en niet-indicatorleerlingen. Voor ons is de verhouding vastgelegd op 30 % Indicatorleerlingen en 70% niet-indicatorleerlingen. Voor klassen met een maximum van 25 leerlingen komt dit neer op een streven naar 7 indicatorleerlingen en 18 niet-indicatorleerlingen. Bij de start van de vrije inschrijvingen worden de open plaatsen ook ingevuld. Vandaar dat deze verhouding niet altijd overeind blijft.

 

Capaciteit in onze school op 14 november 2017 om 18.00 uur (voor het schooljaar 2017-2018)

 

 

Max. aantal plaatsen

Ingeschreven IN-lln

Vrije plaatsen

IN-lln

Ingeschreven NIN-lln

Vrije plaatsen NIN-lln.

Totaal aantal vrije  plaatsen

Geboortejaar 2015 (Kin)

25

0

2

23

-5

2

Geboortejaar 2014 (K1)

25

1

6

26

-8

-2

Geboortejaar 2013 (K2)

25

7

0

18

0

0

Geboortejaar 2012 (K3)

25

11

-4

16

2

-2

Geboortejaar 2011 (K3bis)

2

1

0

0

1

1

1ste leerjaar

25

9

-2

18

0

-2

2de leerjaar

25

6

1

21

-3

-2

3de leerjaar

25

11

-4

11

7

3

4de leerjaar

25

7

0

11

7

7

5de leerjaar

25

5

2

14

4

6

6de leerjaar

25

5

2

20

-2

0

 

Zoals u ziet is er voor het volgende schooljaar enkel nog plaats in de instapklas, derde leerjaar, vierde leerjaar en vijfde leerjaar. Wanneer u komt inschrijven zal deze geweigerd worden.  U kan zich wel aanmelden. Bij het eventueel vrijkomen van een plaats wordt u dan opgebeld.

 

Voor het huidige schooljaar kunt u vrij inschrijven.
Voor het volgende schooljaar is het nog even wachten.

 

Deze regelgeving telt voor alle scholen in Menen.  zie ook www.naarschoolinmenen.be