De leerlingenraad

 

 

Sinds enkele jaren kunnen wij beroep doen op onze leerlingenraad. Elke klas uit de lagere school kiest in haar midden een jongen en een meisje als klaskapiteins. Elke maand komen deze samen in een vergadering. De vergaderingen worden geleid door juf Severine en juf Lore die hiertoe opdracht kregen uit het lerarenteam. De directeur woont de vergaderingen ook bij.

 

De vergadering heeft twee grote doelen:

- Het luisteren naar de ideeën en de verlangens van de kinderen.

- Het bespreken van initiatieven van de school met de kinderen.

 

In het verleden kon de leerlingenraad heel wat realiseren. Vorig jaar nog werden de speelplaatsafspraken aangepakt en kwamen er nieuwe schema's voor de speelplaatsspelen. Ze overtuigden de leerkrachten om te mogen tafeltennissen en kregen van de ouderraad een buiteninstallatie om muziek af te spelen op dinsdag en vrijdag.

 

Soms zijn enkele vertegenwoordigers van de leerlingenraad te gast op de personeelsvergadering van de school.


De klaskapiteins voor dit jaar zijn:

- Voor het eerste leerjaar: Ties en Felix

- Voor het tweede leerjaar: Mona en Bavo

- Voor het derde leerjaar: Lena en Rube

- Voor het vierde leerjaar: Hayley en Arthur

- Voor het vijfde leerjaar: Fran en Warre

- Voor het zesde leerjaar: Margaux en Younes