Omdat de stad Menen, ons schoolbestuur, zich voor alle scholen gelijkwaardig moet inspannen, werden in de gemeentescholen vzw's opgericht om de nevendiensten waar te maken. De vzw Gemeenteschool werd eind 2011 opgedoekt en kende haar opvolger in Barthel vzw.

De vereniging heeft tot doel bij te dragen, op welke wijze ook, tot de verstandelijke, culturele en sociale vorming van de leerlingen van de gemeentelijke basisschool uit Rekkem, alsook diensten te verschaffen van welke aard ook om een goede school te maken: maaltijden verstrekken, kinderopvang verrichten, leerlingenvervoer, sportactiviteiten, schoolreizen en vakanties inrichten, culturele activiteiten organiseren en het uitgeven van publicaties.

Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handeldsdaden stellen, enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

De dagelijkse leiding van de vzw is in handen van de raad van beheer.

Meermaals per jaar komt ook de algemene vergadering samen.

De raad van beheer bestaat uit:

Dehaeze Joke
Deschamps Els
Deltour Chérrone
Rammant Nancy
Vandamme Ellen
Vandamme Tom

De Algemene vergadering wordt aangevuld met:

Verhulst Severine