Het secretariaat is voor de meeste mensen de plaats van het eerste contact met onze school. Een warm onthaal is dan ook heel belangrijk. Onze administratieve medewerker, mevrouw Els Deschamps, staat hier dan ook garant voor. Bij haar kan je terecht met bijna alle vragen. Ze zal je een antwoord geven of u in contact brengen met de juiste persoon.

Haar takenpakket is veelzijdig, maar dat is ook haar inzet.

Els is te bereiken op elke schooldag behalve op maandagnamiddag en tweewekelijks op vrijdagvoormiddag.

In dit hoofdstuk op onze site willen we u alvast toegang geven tot een aantal noodzakelijke documenten.Een aantal documenten kunt u heel eenvoudig hier bekomen. Zo raakt u een briefje nooit meer kwijt, maar kunt u ze hier raadplegen.

Reglementering

 

Wie als regelmatige leerling is ingeschreven in onze school wordt geacht akkoord te gaan met de afspraken die er gelden.

Dit gaat onder meer over

 

1.  De beginselverklaring neutraliteit van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs.
2.  Het pedagogisch project
3.  Het schoolreglement

Klik hier voor het document

4. De afsprakennota (de schoolgids!)

Klik hier voor het document

 

 

 

 

 

Andere documenten
 

Formulier toedienen medicatie Klik hier voor het document
Bestelformulier 2017-2018 Klik hier voor het document
Keuzeformulier levensbeschouwing (wijziging doorgeven voor 30 juni) Klik hier voor het document
Verklaring afwezigheid Klik hier voor het document