Barthel is al enkele jaren een goede vriend van onze kinderen. Elke letter van zijn naam, staat voor een attitude die wij van onze kinderen mogen verwachten. Daarom noemen we ze ook echte Barthelianen.

We sommen ze even op:

de B van Beleefd

de A van Aandachtig

de R van Respectvol

de T van Tolerant

de H van Hulpvaardig

de E van Eerlijk

de L van Lief

Het verhaal van Barthel begon ooit in het zesde leerjaar toen meester Tom er nog de klassenleraar was. Toen werd hij gebruikt om de klasafspraken te doen naleven. Toen meester Tom directeur werd, mocht Barthel mee verhuizen. Nu ken de hele school onze vriend.  Onze huistekenaar StijV, of ook wel Stijn Vandamme, de broer van meester Tom, slaagt er telkens weer in om Barthel voor ons te tekenen. Overal vind je hem terug: aan de gevel van de school, bij de tekeningen van de zelfinstructiemethode, op het rapport, ... Zelfs op onze schooltruien, -t-shirts en -hesjes zie je hem staan.

Dat hij leeft op school mag ook blijken uit de naam van de polyvalente zaal. De stad Menen schreef een wedstrijd uit en onze leerlingen namen massaal deel. Uiteindelijk kreeg de zaal de naam 'Barthel' en is onze vriend voor altijd vereeuwigd.