In het schooljaar 2013-2014 keken de leerlingen raar op toen overal op school affiches hingen met daarop 'BAB je mee?'. Hier zat inderdaad meer achter. Het was een actie van de leerlingenraad. De twaalf klaskapiteins hadden het met de juffen Severine en Lore en met meester Tom op een akkoord gegooid. Na het grondig bespreken van alle voorstellen, was de kogel eindelijk door de kerk.

Over wat ging het dan?

Wel, alle leerlingen waren al goed vertrouwd met de figuur van Barthel. Maar sinds geruime tijd tekende onze huistekenaar StijV (Stijn Vandamme) telkens twee vrienden naast Barthel. De leerlingen mochten zelf een naam kiezen. Uiteindelijk werden ze ook bekend gemaakt. De drie vrienden heten aldus Barthel, Arthur en Bieke.

In dit hoofdstuk stellen we ze even aan u voor.