GEBRUIKSREGLEMENT

De stad, het ocmw en CC De Steiger Menen stellen de accommodatie occasioneel ter beschikking voor het organiseren van activiteiten (sociaal-culturele activiteiten of andere) aan verenigingen of andere gebruikers. Hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Dit reglement geldt voor het cultureel centrum De Steiger Menen en Lauwe, de gemeentelijke basisscholen te Rekkem en Lauwe, de jeugdsites Hoeve Delaere en Zuidstraat en LDC Dorpshuis Rekkem.

Het reglement bestaat uit 2 delen.  Het algemene dat geldt voor alle accommodatie (artikels aangeduid met A) en een specifiek gedeelte (artikels aangeduid met B) die gelden per te huren/gebruiken ruimte of gebouw.

Wat de gevraagde vergoedingen betreft zijn er 2 categorieën:

1.     Voor Meense verenigingen

2.     Voor Niet-Meense verenigingen en commerciële organisaties.

De vergoedingen zijn opgenomen in de specifieke gedeeltes van dit reglement. 

Het gebruik van alle zalen is gratis voor het onderlinge gebruik van de in dit reglement opgenomen gebouwen/diensten/scholen.  Tenzij anders overeengekomen (bvb gebruik theaterzaal cc,…). 

Activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd door stads- en ocmw-diensten zijn gratis in bovenvermelde gebouwen.

Dowload hier het volledige reglement voor onze schoolaccommodatie.