Woord van de directeur


Beste bezoeker

Van harte welkom in onze unieke school.  Een unieke school omwille van haar naam, waar u op andere pagina's meer over leest, maar ook uniek omwille van de mensen die er samenwerken.  En dat zijn er heel wat.  Niet alleen het personeel van de school of Barthel vzw, maar ook de vele helpende handen van vrijwilligers uit de ouderraad, opa's, oma's, mama's, papa's, ...

We hebben het geluk te mogen rekenen op zoveel steun. Dat zorgt ervoor dat we op school ook heel wat kunnen realiseren.  Centraal daarbij staat het welbevinden en het leren van de kinderen.  We willen elk kind dat ons wordt toevertrouwd zo goed mogelijk ondersteunen zodat het zich optimaal kan ontplooien. Het is daarbij niet altijd duidelijk wie voor wat instaat.  Vaak zijn het meerdere personen. Die gezellige samenhang tussen alle actoren, wordt het best omschreven met onze slogan: één school, één team, één familie.

In onze schoolfamilie is het bovendien gezellig vertoeven.  Inspanning en ontspanning leven er in harmonie met elkaar. Het maakt van onze Barthelianen echte, oprechte en zelfstandige kinderen.  En we zijn er o zo fier op!

Elke dag opnieuw proberen wij allen samen (leerkrachten, ouders, vrijwilligers, vzw, ...) om de kinderen een tweede thuis te bieden.

Als directeur maakt je dat uiteraard heel gelukkig! Kom gerust eens langs en proef de sfeer! Je bent van harte welkom! 

Schoolse groeten,

Tom Vandamme
Directeur


Tom Vandamme

Tom Vandamme

Directeur

Elke dag opnieuw proberen wij allen samen (leerkrachten, ouders, vrijwilligers, vzw, ...) om de kinderen een tweede thuis te bieden.

Meester Tom

© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.