Woord van de directeur


Beste bezoeker

Op 3 september 2018 start ik mijn tiende jaar als directeur van deze unieke school.  Uniek, ja zeker, omwille van de mensen die er werken, het project waar men voor gaat, de kinderen, hun ouders en de vele, vele sympathisanten. Elke dag opnieuw proberen wij allen samen (leerkrachten, ouders, vrijwilligers, vzw, ...) om de kinderen een tweede thuis te bieden.

Al vele jaren zetten wij ons in om een sterke school nog sterker te maken.  We proberen in te spelen op de noden van onze kinderen maar ook op die van de maatschappij waarin ze vroeg of laat zullen terechtkomen.

Samen met de partners binnen het project 'brede school' en binnen de scholengemeenschap 'De Leiebrug' bieden wij onze Barthelianen steeds opnieuw kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.  Op maat van het kind... want het zijn de jongens en meisjes  die we steeds opnieuw centraal stellen.

De proefdoorlichting vorig schooljaar keek met aandacht naar hoe we de dingen aanpakken op onze school.  De inspectie was heel tevreden, meer nog, we mochten meerdere pluimen op onze hoed steken.

Maar we blijven bescheiden! School maak je samen: met de kinderen, met hun ouders, met het team, met de gemeente en met de (lokale) gemeenschap.

Als school willen wij steeds vaker onze rol opnemen in het lokale gebeuren. Onze schoolfamilie staat dan ook open voor iedereen. En wie er eens de smaak heeft te pakken, wil er steeds van verder blijven proeven.

Je bent van harte welkom.  Op deze website, heel zeker, maar ook op school zelf.  Kom gerust eens piepen.  We stellen ons graag aan je voor.  

Het gemeentelijk onderwijs staat garant voor eigentijds onderwijs en is klaar voor de toekomst!

Met Bartheliaanse groeten,

Tom Vandamme
DirecteurTom Vandamme

Tom Vandamme

Directeur

Elke dag opnieuw proberen wij allen samen (leerkrachten, ouders, vrijwilligers, vzw, ...) om de kinderen een tweede thuis te bieden.

Meester Tom

© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.