Sinds 1 september 2003 maakt onze school deel uit van een scholengemeenschap. De juiste benaming van de scholengemeenschap is: Interlokale vereniging "Scholengemeenschap De Leiebrug". De oorsprong van de naam ligt in het feit dat de gemeenschap scholen samenbrengt die gelegen zijn langs de beide Leie-oevers.

 

De samenwerkende scholen zijn de volgende:

 • Gemeentelijke basisschool 'De Wonderwijzer' Lauwe (inst. nr. 018804)
 • Gemeentelijke basisschool 'Barthel' Rekkem (inst. nr. 018821)
 • Gemeentelijke basisschool Wevelgem (inst. nr. 019141)
 • Autonome gesubsidieerde vrije basisschool "De Kleine Prins" (inst. nr. 055855)

 

Het zijn de schoolbesturen van de deelnemende scholen, dit zijn de gemeentebesturen van Menen en Wevelgem en het schoolbestuur van "De Kleine Prins”, die de scholengemeenschap hebben gevormd. Het gaat hier om een netoverschrijdende en intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst zonder rechtspersoonlijkheid, onder de vorm van een interlokale vereniging.

 

De algemene leiding van de scholengemeenschap ligt in de handen van het beheerscomité, dat gevormd wordt door een afgevaardigde van elk schoolbestuur. De dagelijkse leiding ligt bij het directeurencollege, gevormd door de directeurs van de deelnemende scholen.

 

Het beheerscomité wordt gevormd door:

 • voor de gemeentescholen Barthel en De Wonderwijzer: Griet Vanryckegem, schepen van onderwijs van Menen
 • voor de gemeenteschool van Wevelgem: Geert Breughe, schepen van onderwijs van Wevelgem
 • voor "De Kleine Prins":Katrien Dewancker, lid van het schoolbestuur

 

Het directeurencollege wordt gevormd door:

 • de coördinerende directeur: Kristof Casier
 • voor de gemeenteschool Barthel: Tom Vandamme
 • voor de gemeenteschool De Wonderwijzer: Philippe Vanlangendonck
 • voor de gemeenteschool van Wevelgem: Isabelle Vanoosthuyse
 • voor "De Kleine Prins": Kristof Casier en Celine Delft
 •  

Iedere school behoudt haar pedagogische identiteit en werkt verder haar eigen pedagogisch project uit. Alle afspraken gemaakt in het beheerscomité worden bij consensus genomen, en worden ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken schoolbesturen.


Het doel van het oprichten van een scholengemeenschap is de samenwerking tussen basisscholen te bevorderen. De overheid stimuleert dit door een extra puntenenveloppe toe te kennen voor de werking van de scholengemeenschap, en de scholen toe te staan punten voor administratie, zorg, mentorwerking, kleuterparticipatie en ICT op het niveau van de scholengemeenschap samen te leggen. De deelnemende scholen kunnen facultatief afspraken maken over allerlei vormen van samenwerking zoals het uitbouwen van een gemeenschappelijk zorgbeleid, gemeenschappelijke aankopen van schoolmateriaal, het nascholingsbeleid, het doorverwijzen van leerlingen bij een verhuis, ...

© 2018 Gemeentelijke Basisschool Barthel. Alle rechten voorbehouden.